Prisijunkite

DVIRAČIŲ TAKO ATKARPOS (NUO L. ASANAVIČIŪTĖS G. 36 IKI A. P. KAVOLIUKO G.) L. ASANAVIČIŪTĖS G., VILNIUJE, SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS


Dviračių tako atkarpos (nuo L. Asanavičiūtės g. 36 iki A. P. Kavoliuko g.) L. Asanavičiūtės g., Vilniuje, supaprastinto statybos projekto projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks 2020-05-11 nuo 17.00 val. Norint stebėti tiesioginę transliaciją, užduoti klausimus ir teikti pasiūlymus, būtina registracija.


• Fizinio asmens vardas, pavardė/ juridinio asmens pavadinimas*

• Elektroninio pašto adresas*

• Gyvenamosios vietos/buveinės adresas

* privaloma informacija

Siekiant tinkamai vykdyti LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Nr.2016/679)  nuostatas, teikiame informaciją dėl pateikiamų asmens duomenų:


- duomenų tvarkytojas – UAB „Karklita“, UAB „Unitectus“;

duomenų subjektas – visuomenės atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys;

pateikiami asmens duomenys: vardas, pavardė, atstovaujama institucija, el. pašto adresas, telefono numeris;

duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti tinkamą Projekto viešinimo procedūros ir kitų privalomų, susijusių procedūrų, kurias reglamentuoja LR teisės aktai, atlikimą;

duomenų gavėjai – Projekto Užsakovas – UAB „Karklita“, derinančios institucijos.

duomenų tvarkymo/saugojimo terminas – ne mažiau 5 metai nuo Projekto pridavimo Užsakovui datos. Suėjus nustatytam terminui pateikti duomenys sunaikinami LR įstatymais ir Įmonės vidaus teisės aktais nustatyta tvarka.


Pažymime, kad pateikdami nurodytus asmens duomenis, sutinkate, kad jie būtų naudojami aukščiau pateikta tvarka ir tikslais.